ارائه مدرک تحصیلی مشترک توسط دانشگاه پیام نور در آموزش‌های یکساله و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی توسط شبکه

انعقاد تفاهم نامه بین شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دانشگاه پیام نور جهت برگزاری دوره های آموزشی MBA و DBA صبح شنبه مورخ 1399/08/24 طی نشستی با حضور «کریم نجفی برزگر، دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام» و «غلامرضا بخشی خانیکی، رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران» در دفتر مرکزی شبکه به انجام رسید.
موضوع این تفاهم نامه همکاری، جذب دانشجو در رشته‌های MBA و DBA ارائه مدرک تحصیلی مشترک توسط دانشگاه پیام نور در آموزش‌های یکساله و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی توسط شبکه به صورت مجازی و اعطای گواهی نامه‌های معتبر بین المللی با تاییدیه شبکه و ارائه محتوای لازم دوره‌ها به تناسب ظرفیت‌ها بود.
دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در این نشست ضمن تشکر از رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران اظهار داشت: امیدواریم فصل جدیدی با رویکرد آموزش مجازی در جهان اسلام و بهره برداری از این ظرفیت در پیشبرد علم وفناوری در کشورهای اسلامی به ویژه در جمهوری اسلامی ایران را، پیش رو داشته باشیم.
رئیس دانشگاه پیام نور نیز عنوان کرد: باعث افتخار است که از ظرفیت دانشگاه های مجازی جهان اسلام، در ایران بهره ببریم.