سفر دبیر کل شبکه به پاکستان به دعوت COMSTECH

دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام دکتر کریم نجفی برزگر با دعوت رسمی سازمان همکاری های اسلامی (OIC) و کمیته دائم همکاری های علمی و فناوری (COMSTECH) در تاریخ ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی در کشور پاکستان, روز سه شنبه ۲۴ دی ماه به پایتخت این کشور اسلامآباد سفر کرد.