دیدار دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام جناب آقای دکتر نجفی برزگر و هیات همراه با جناب آقای دکتر ظریف

دیدار دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام جناب آقای دکتر نجفی برزگر و هیات همراه با جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛
در این دیدار دکتر نجفی دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام ضمن معرفی و ارائه گزارشی از فعالیت های مهم صورت گرفته در این شبکه، به ظرفیت های مهم و اثرگذار آن در جامعه نخبگانی به منظور تحقق دیپلماسی علمی و فناوری هوشمند در جهان اسلام و ارتباطات موثر و هم افزا بین کشوهای اسلامی اشاره کردند و از نقش وزارت محترم امور خارجه و مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل در فرآیند ارتباطات در برگزاری مجمع عمومی شبکه و فعال سازی ظرفیت ها برای دیگر ارتباطات راهبردی در این شبکه قدردانی کردند.
جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه نیز ضمن تقدیر از فعالیت های این شبکه در تحقق رسالت های خود، فعال سازی فرصت های موجود در سازمان همکاری های اسلامی با هم افزایی مراکز مرتبط در وزارت خارجه را ضروری دانستند و حمایت از اقدامات این شبکه را از اولویت های جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان شبکه برای توسعه آموزش عالی و فناوری های هوشمند در جهان اسلام عنوان نمودند و اثرگذاری این شبکه را در دیگر ارتباطات و تعامل بین کشورها بسیار مهم دانستند و جایزه جهانی مصطفی را نمونه ای از این اثرگذاری ها خواندند.
در ادامه مقرر شد معاونان شبکه و وزارت خارجه اقدامات لازم را برای بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر صورت دهند.
شایان ذکر است دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام به همراه نمایشگاه آخرین دستاورد های دانشگاه های مجازی از ۱۴ الی ۱۶ مهرماه سال ۱۳۹۸ در تهران و در دانشگاه پیام نور به عنوان عضو اصلی این شبکه و پیشرو در آموزش مجازی برگزار گردد.