دکتر محمد عبداللهی دبیر کمیته پژوهش شورای راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در جمع ۱۵ پژوهشگر برتر دنیا

در اعلام اسامی پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۱ توسط کلاریویت انالتیکس، دکتر محمد عبداللهی دبیر کمیته پژوهش شورای راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس پژوهشکده علوم دارویی در بخش میان رشته‌ای با ۹۳۵ اثر به عنوان یکی از پژوهشگران برتر دنیا شناخته شده است.

به گزارش روابط عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، جمهوری اسلامی ایران در میان ۶ هزار و ۶۰۲ دانشمند پراستناد جهان دارای ۱۵ دانشمند برجسته می‌باشد که انتخاب این پژوهشگران مبتنی بر عملکرد استثنایی آنان در یک یا چند رشته علمی بوده و با بررسی جدیدترین مقاله‌های منتشر شده در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و رتبه‌بندی بر حسب سال و استنادها در رشته‌های ۲۱ گانه شاخص های اساسی علم صورت گرفته است.

بر همین اساس دکتر محمد عبداللهی متولد 1344 استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشگر برجسته علوم دارویی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در سال 2005 به عنوان دانشمند برگزیده آکادمی علوم جهان اسلام معرفی شده است. وی علاوه بر دستیابی به جوایز علمی متعدد در رتبه‌بندی اعضاي هیئت علمی دانشگاه‌هاي علوم پزشکی و سازمان‌هاي وابسته بر مبنای شاخص h-index که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام شده، با شاخص 17 در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

گفتنی است شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک می‌باشد که میزبانی از آن با جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات محسوب می‌گردد که باهدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.