عضویت موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان در شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

طی مراسمی با حضور دکتر کریم نجفی‌برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، دکتر کامران پاشایی فخری رئیس موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان و جمعی از اساتید دانشگاه، سند عضویت موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری در شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، در این رویداد همچنین موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری به عنوان نماینده ویژه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در حوزه قفقاز و اوراسیا انتخاب گردید.

گفتنی است شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک می‌باشد که میزبانی از آن با جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات محسوب می‌گردد که باهدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.

موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان نیز یگانه مرکز آموزش عالی غیردولتی فعال در حوزه دانشگاه‌های قفقاز بوده و به همین سبب از ارتباطات گسترده‌ای با بیش از 100 دانشگاه این منطقه برخوردار است.