دیدار معاون دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان با دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در دیدار با معاون دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان، به منظور همیاری در راه‌اندازی آموزش مجازی و برگزاری دوره‌های مشترک مجازی با این دانشگاه ابراز آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، دکتر کریم نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در دیدار با پرفسور عثمان حسن معاون دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های آموزش مجازی در راستای تقویت ارتباطات میان نخبگان، اندیشمندان، دانشگاه‌ها و کشورهای اسلامی، بر آمادگی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به منظور ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌های عضو و دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان تاکید کرد.

دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در ادامه ضمن ابراز آمادگی به منظور همیاری در راه‌اندازی آموزش مجازی و برگزاری دوره‌های مشترک مجازی پس از عضویت دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان، از نقش راهبردی کشور پاکستان در تقویت علم و فناوری میان کشورهای اسلامی به‌ویژه فعالیت‌های این کشور در کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی «کامستک» تقدیر کرد.

برهمین اساس پرفسور عثمان حسن معاون دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان در عرصه آموزش حضوری رشته‌های مدیریت، تجارت، اقتصاد و...، فعالیت‌های کم نظیر شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به‌ویژه در ایام محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کوید 19 را حائز اهمیت دانست و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و تجربیات را در راستای راه‌اندازی دوره‌های آموزش مجازی دانشگاه ملی علم و فناوری پاکستان خواستار شد.

گفتنی است شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که به اختصار CINVU نامیده می‌شود، یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک COMSTECH می‌باشد که میزبانی از آن با جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات محسوب می‌گردد که باهدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.