مهلت بارگذاری اطلاعات اپلیکیشن ‌جامع CINVU تا دهم آبان‌ماه تمدید شد

دبیرخانه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با صدور اطلاعیه‌ای مهلت تکمیل شاخص‌های مورد نیاز اپلیکیشن جامع CINVU را تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، در این اطلاعیه از دانشگاه‌های عضو شبکه درخواست شده است که به منظور ارائه مطلوب خدمات آموزشی و پژوهشی هوشمند در سطح بین‌المللی، حداکثر تا بازه زمانی 10 آبان‌ماه 1400 کلیه اطلاعات مورد نیاز اپلیکیشن جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام CINVU اعم از منابع، رشته‌ها، دوره‌ها، پژوهش‌ها و اساتید موجود در دانشگاه را به زبان‌های موجود و با در نظر داشتن اولویت زبان انگلیسی بارگذاری نمایند.

بر این اساس ضروری است تا موارد اعلام شده در فرم ارسالی به دانشگاه‌های عضو شبکه، صرفاً از طریق فرم هوشمند داخل اتوماسیون به نشانی https://oas.cinvu.net تکمیل شود.