ضوابط بارگذاری اطلاعات اپلیکیشن ‌جامع CINVU اعلام شد

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی دانشگاه‌های عضو دعوت کرد به‌منظور ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی هوشمند در اپلیکیشن جامع CINVU، نسبت به تکمیل شاخص‌های مورد نیاز در فرم هوشمند ارسالی اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، در این اطلاعیه از دانشگاه‌های عضو شبکه درخواست شده است که به منظور ارائه مطلوب خدمات آموزشی و پژوهشی هوشمند در سطح بین‌المللی، حداکثر تا بازه زمانی 24 مهرماه 1400 کلیه اطلاعات مورد نیاز اپلیکیشن جامع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام CINVU اعم از منابع، رشته‌ها، دوره‌ها، پژوهش‌ها و اساتید موجود در دانشگاه را به زبان‌های موجود و با در نظر داشتن اولویت زبان انگلیسی بارگذاری نمایند.

در همین ارتباط ضروری است تا موارد اعلام شده در فرم ارسالی به دانشگاه‌های عضو شبکه، صرفاً از طریق فرم هوشمند داخل اتوماسیون به نشانیhttps://oas.cinvu.net تکمیل شود.