دوازدهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با عنوان «دیپلماسی علمی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰: افق‌های جدید؛ حرکت‌های نو»

دوازدهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با عنوان «دیپلماسی علمی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰: افق‌های جدید؛ حرکت‌های نو» با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان وزارت علوم و روسای منتخب دانشگاه ها به صورت مجازی در ۴ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
در این نشست که تمامی دانشگاه ها به بیان دیدگاه های خود پرداختند، دکتر نجفی برزگر دبیرکل محترم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام نیز با بیان اهمیت بهره مندی از ظرفیت های این شبکه در تحقق ارتباطات راهبردی و دیپلماسی فعال علمی و فناوری، از برگزاری دو رویداد دومین نشست کمیته اجرایی و سومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام خبر دادند‌.
قرار است در این دو رویداد، با تعریف ماموریت جدید برای اعضای شبکه، در نحوه تعاملات دانشگاه ها و ایجاد ارزش های علمی، فناوری، اقتصادی و فرهنگی تحولی اساسی در حوزه بین الملل بویژه جهان اسلام، ایجاد شود.