انعقاد تفاهم نامه با پردیس دانشگاه آزاد اسلامی

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با پردیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تبادل دانش و مهارت و سایر همکاری های مرتبط هوشمند؛
این تفاهم نامه روز دوشنبه ۸ شهریور 1400 در دفتر شبکه و با حضور دبیرکل CINVU جناب آقای دکتر نجفی برزگر و جناب آقای دکتر عباسپور رئیس پردیس دانشگاه آزاد امضا گردید. این ارتباط، تفاهم و تبادلات علمی و فناوری در راستای اجرایی سازی اهداف و رسالت های شبکه در تحقق عدالت آموزش های مهارت محور به صورت حضوری بین اعضای شبکه انجام گرفت.