برگزاری دوره غذای هشت گانه از منظر طب اسلامی

آموزش مجازی حکیم خیراندیش با همکاری شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

اعطای مدرک با همکاری شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

جهت ثبت نام، دارا بودن اینترنت پر سرعت الزامی می باشد.

کسب اطلاعات بیشتر
۰۲۱-۴۴۸۶۷۳۴۷
۰۲۱-۴۴۸۶۷۳۵۱
۰۲۱-۴۴۸۶۷۳۵۲
۰۹۱۲۸۲۱۲۱۴۶
۰۹۳۹۴۴۰۳۱۳۵
#طبایرانیاسلامی
#حکیمحسینخیراندیش
کانال آموزش حکیم خیراندیش
@amthim

جهت ثبت نام لطفا به سایت زیر مراجعه فرمایید.

https://elearning.hejamat.ir