راه اندازی سیستم جامع ثبت نام وبینار و دوره شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

سیستم جامع ثبت نام وبینار و دوره شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد 

خواهشمند است من بعد جهت ثبت نام در دوره ها ، وبینارها و همایش ها و کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به آدرس:

www.cinvu.net/CWS

مراجعه فرمایید.

باتشکر