عضویت دانشگاه آزاد اسلامی کشور در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

با امضای تفاهم نامه و سند رسمی عضویت شبکه توسط دانشگاه آزاد اسلامی کشور، این دانشگاه با تمامی واحدهای ملی و بین المللی خود بصورت رسمی عضو دائم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام گردید.
در نشست امروز امضای تفاهم نامه و سند عضویت که با حضور جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و هیات همراه با جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی معاون محترم بین الملل دانشگاه آزاد به نمایندگی از ریاست دانشگاه برگزار شد، دبیرکل شبکه عنوان کردند: این سازمان با هدف تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحقق دیپلماسی علمی و فناوری هوشمند در حوزه بین الملل بویژه جهان اسلام، به دنبال توسعه تعاملات بین دانشگاهی در داخل و خارج است تا از طریق ارتباطات بین دانشگاه ها در داخل، ظرفیت های کشور، در عرصه بین المللی نمایان شود.
دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در معرفی شبکه گفتند: این شبکه ذیل کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری های اسلامی با هدف ایجاد و تقویت ارتباط علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی با میزبانی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد و با ایجاد این شبکه، تبادلات علمی، آموزشی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی کشورهای عضو به شیوه مجازی افزایش خواهد یافت و ضمن به اشتراک گذاشتن توانمندی های موجود، زمینه انجام پروژه های مشترک برای اعضا نیز فراهم می شود.
ارتباطات راهبردی بین دانشگاه ها و مراکز صنعتی، علمی و فرهنگی، عضو گیری هر چه بیشتر شبکه از طریق دانشگاه هایی که به این شبکه ملحق می شوند، عملیاتی سازی تفاهم نامه ها و ایجاد پژوهشکده مجازی دانش بنیان و ماموریت گرا از مهم ترین برنامه های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام است.
دکتر علاءالدین بروجردی معاونت محترم بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی که به همراه دکتر کوهیان و دکتر گنجی نیز در این نشست حضور داشتند، توسعه ارتباطات بین المللی را یکی از راهبردهای اصلی برنامه های اصلی این دانشگاه عنوان کردند و گفتند: دانشگاه آزاد به دنبال تعامل گسترده و انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی مشترک با سایر کشورهاست و در این زمینه نیز اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.
وی همکاری با شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام را نقطه عطفی برای گسترش این تعاملات علمی عنوان کرد.