انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین سه شبکه کمیته دائمی علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی

دکتر نجفی برزگر از تمامی عزیرانی که در این نشست شرکت نمودند تشکر کردند و با انجام تشریفات لازم، امضا و تقدیر از میهمانان به رسم یادبود صورت گرفت.

شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام(CINVU)، شبکه پارک های علم و فناوری(INSTP) و شبکه نانو فناوری (INN)

جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل شبکه دانشگاه­های مجازی جهان اسلام؛

جناب آقای دکتر خاوندی، رئيس شبکه نانو فناوری؛

جناب آقای دکتر باستی، رئيس شبکه پارک های علم و فناوری؛

جناب آقای پروفسور محمداقبال چودهری رئیس محترم کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی؛

جناب آقای دکترزاهد مجید، معاون دانشگاه علامه اقبال پاکستان و رئیس کمیته اجرایی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام؛

جناب آقای قنادی از طرف دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی؛

سرکار خانم جسک، از طرف جناب آقای دکتر الهیاری، مدیرکل محترم همکاری های بین الملل و امور جشنواره ها سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛