حضور واحد فعال دانشگاه علمی کاربردی در دفتر مرکزی شبکه

عضویت واحد فعال دانشگاه علمی کاربردی در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام؛
روز دوشنبه مورخ 15 دی 1399 این نشست با حضور جناب آقای دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و جناب آقای دکتر توکلی نماینده محترم تام الاختیار هیات امنای واحد 30 دانشگاه علمی کاربردی در دفتر شبکه برگزار شد که در راستای اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور بود و با امضای این سند عضویت و همچنین امضای قرارداد همکاری با شبکه،
مقرر گردیده دانشگاه علمی کاربردی از خدمات و حمایت های این شبکه و ارتباطات علمی و بین المللی بهره مند شده و شبکه نیز از ظرفیت های آموزشی و کاربردی این دانشگاه برای دیگر دانشگاه های جهان اسلام استفاده نماید.