دیدار با جناب آقای دکتر دشتی اردکانی عضو عالی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی

دیدار جناب آقای دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با جناب آقای دکتر دشتی اردکانی عضو عالی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی؛
در این دیدار ضمن معرفی ظرفیت های شبکه و تعامل سازنده آن با مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان این شبکه، بر همکاری های موثر و بهره مندی ازظرفیت عظیم این سازمان بین المللی در حوزه علم، فناوری هوشمند، تجاری سازی دانش و ارتباطات فرهنگی و بین المللی در کشورهای اسلامی تاکید شد و مقرر گردید، مجلس شورای اسلامی در تسهیل امور شبکه، اقدامات لازم را برای پیشبرد اهداف و برنامه های مشترک انجام دهد.
همچنین طی حکمی جناب آقای دکتر دشتی به عنوان عضو عالی شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب گردیدند.