حضور جناب آقای دکتر فهیم دانش مشاور محترم رئیس و مدیرکل بین الملل سازمان صدا و سیما در شبکه

دیدار دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با جناب آقای دکتر فهیم دانش مشاور محترم رئیس و مدیرکل بین الملل سازمان صدا و سیما؛ آقای دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه در این دیدار ضمن تشکر از ایشان بابت حضور در دفتر شبکه، بر اهمیت فعالیت های رسانه ای بین المللی و نقش آن در توسعه آموزش همگانی، عدالت آموزشی الکترونیکی در جهان اسلام و ترویج فرهنگ غنی اسلامی بویژه نقش مفاخر و شخصیت های جهان اسلام در ارتباطات موثر علمی و فرهنگی کشورها، بر لزوم انعقاد تفاهم نامه با این سازمان و راه اندازی کمیته رسانه ای شبکه تاکید کردند و سوابق دکتر فهیم دانش را در این عرصه درخشان توصیف نمودند. آقای دکتر فهیم دانش نیز ضمن تقدیر بابت فعالیت های شبکه و تشکیل این جلسه، نقش این شبکه و سازمان بین المللی را در حوزه دیپلماسی علمی و فناوری ویژه و راهبردی عنوان کردند و بر همکاری با این شبکه و استفاده از ظرفیت های فراوان ایجاد شده در دو سال اخیر تاکید کردند.همچنین در پایان جلسه، طی حکمی از سوی دبیرکل شبکه، دکتر فهیم دانش به عنوان عضو شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب شدند.