رونمایی از سامانه جامع مدیریت شبکه در حضور وزیر محترم علوم

رونمایی از سامانه جامع مدیریت شبکه CINVU با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در نخستین جلسه شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی؛در این نشست جناب آقای دکتر نجفی برزگر، دبیرکل محترم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام(CINVU) ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیت های دوساله شبکه و برنامه های آتی آن، در خصوص این سامانه توضیحاتی ارائه دادند.فاز اول این سامانه جامع که به اختصار CCMS نامیده می شود، راه اندازی اتوماسیون بین المللی دانشگاه های مجازی عضو CINVU است که در حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد و برای اولین بار است که یک سامانه اتوماسیون، بین اعضای دانشگاهی سازمان بین المللی تحت حمایت(OIC) اتفاق می افتد.-این سامانه در راستای تکمیل فاز اول طرح آمایش دانشگاه های مجازی جهان اسلام است که CINVU آنرا بر عهده دارد. در فازهای بعدی آمایش که در بستر این سامانه مدیریت می شود، تکمیل بانک اطلاعات دانشگاه ها به منظور تبادل دانشجو، استاد، محتواهای آموزشی و دیگر ملزومات ارتقاء سطح آموزشی عالی به صورت هوشمند در جهان اسلام در دستور کار خواهد بود.در این نشست وزیر محترم علوم نیز بر لزوم حفظ و تقویت ظرفیت های ایجاد شده در دانشگاه ها برای آموزش مجازی تاکید و از اقدامات دو ساله جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در ایجاد تحول این سازمان و حرکت به سمت ارتقا آموزش هوشمند در جهان اسلام، قدردانی کردند. همچنین برای مشاهده اخبار و عکس های مربوط به این نشست از سایت رسمی وزارت علوم,تحقیقات و فناوری به لینک زیر مراجعه فرماییدhttps://www.msrt.ir/fa/news/54398/