دیدار با جناب آقای دکتر پور اصغری معاون محترم علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و سرکار خانم دکتر اربابی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان

دیدار با جناب آقای دکتر پور اصغری معاون محترم علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و سرکار خانم دکتر اربابی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان؛ در این دو دیدار بسیار مهم که به دستور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، ضمن معرفی ظرفیت های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و اشاره به نقش راهبردی آن در ایجاد ارزش افزوده در حوزه های علمی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی در کشور و جهان اسلام، مقرر شد همکاری های لازم بین سازمان و شبکه صورت پذیرد. جناب آقای دکتر پور اصغری نیز با تجلیل از فعالیت های این شبکه، آن را سازمان مهم بین المللی در حوزه علم و فناوری هوشمند توصیف کردند. همچنین طی حکمی جناب آقای دکتر پور اصغری به عنوان عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای راهبردی شبکه منصوب شدند. در این دیدار به نقش دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه پیشرو در حوزه مجازی و عضو مهم شبکه، اشاره شد و مقرر شد در امور مرتبط با این دانشگاه نیز تسهیلات لازم جهت اقدامات موثر ملی و بین المللی این دانشگاه از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت پذیرد.