(دیدار با جناب آقای دکتر صالحی (وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار با جناب آقای دکتر صالحی (وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛
این نشست به منظور بهره گیری از ظرفیت های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ارائه و انجام طرح ها و برنامه های مشترک و مرتبط با علم، فناوری هوشمند و فرهنگ و هنر تشکیل شد که ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط شبکه و شناساندن ظرفیت ها، مقرر شد تفاهم نامه همکاری مشترک با محورهای ارائه شده از سوی طرفین که در این جلسه مطرح شد، بزودی منعقد گردد‌.
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن تجلیل از عملکرد یکساله این شبکه، فرصت بوجود آمده را بسیار مهم و راهبردی توصیف کردند و همکاری های هدفمند ملی و بین المللی را خواستار شدند.
همچنین با اشاره به ظرفیت های واحدهای مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله تشکل ها و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فعال سازی دیپلماسی علم و فناوری و فرهنگ را ضروری دانستند.
این جلسه به همت آقای دکتر جوادی معاون محترم فرهنگی وزیر انجام شد.