(دیدار اعضای شبکه با جناب آقای دکتر ابوالحسن فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

دیدار جناب آقای دکتر کریم نجفی دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و جمعی از معاونین ، با جناب آقای دکتر ابوالحسن فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران) و جمعی از معاونین ایشان. ر این جلسه گزارش جامعی از فعالیت های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام وابسته به سازمان همکاری اسلامی و ارائه  راهکارهای همکاری مشترک با این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه جناب آقای دکتر فیروزآبادی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده، پیشنهاداتی را جهت ایجاد فضای جامع و کاربردی برای بهره برداری تمامی دانشگاه های مجازی در کشور های اسلامی ارائه نموده و علاقمندی این مرکز را مبنی بر همکاری با این شبکه اعلام نمودند. در پایان و با عنایت بهره گیری این شبکه از دانش و تجربیات ارزشمند جناب آقای دکتر فیروزآبادی، طی حکمی از طرف دبیر کل محترم شبکه ایشان به عنوان عضو شورای راهبردی این شبکه منصوب گردیدند.