عضویت دانشگاه خاتم النّبیین افغانستان در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام


با حضور دکتر سجادی، ریاست این دانشگاه در دفتر شبکه و طی نشستی علمی و صمیمی با دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام دکتر نجفی برزگر، ضمن امضای سند عضویت و اساسنامه توسط این دانشگاه، مقرر شد در راستای حرکت به سوی تحقق علم و فناوری هوشمند در این دانشگاه و کشور افعانستان با دانشگاه های عضو این شبکه ارتباطات راهبردی و موثر برقرار نماید و از ظرفیت های موجود در شبکه بهره مند گردد. این دانشگاه به عنوان دومین دانشگاه کشور اسلامی افغانستان به عضویت کامل شبکه ملحق گردید. دکتر نجفی برزگر نیز با روشن خواندن آینده علم و فناوری هوشمند در جهان اسلام، بر استفاده حداکثری همه دانشگاه ها از ظرفیت های شبکه از جمله دانشگاه خاتم النبیین افغانستان تاکید ویژه داشتند و اشاره به حمایت کامل از دانشگاه های مجازی جهان اسلام در این حوزه نمودند.