دیدار با معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دکتر حمید شهریاری

 دیدار با معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و عضو شورای عالی فضای مجازی آیت الله دکتر حمید شهریاری؛
این نشست که در راستای بهره گیری از ظرفیت های حوزه قضایی در امنیت زیرساخت ها و توسعه آموزش عالی مجازی بدون ریسک در جهان اسلام برگزار شد، دکتر نجفی برزگر دبیرکل محترم شبکه ضمن ارائه گزارش از فعالیت ها، بر همکاری مشترک حوزه مدیریت قضایی در عرصه مجازی و بهره گیری از فناوری های نوین روز در فعالیت های علمی و فناوری در جهان اسلام، تاکید نمودند.
همچنین
 همچنین، آیت الله دکتر حمید شهریاری با عضویت در شورای عالی راهبردی شبکه موافقت نمودند و مقرر شد مساعدت های لازم را در حوزه علوم و فناوری قضایی به شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام داشته باشند.