حضور جناب آقای دکتر احمدوند معاونت محترم ستاد نانو فناوری جمهوری اسلامی ایران در دفتر شبکه

دیدار جناب آقای دکتر نجفی برزگر دبیرکل محترم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با جناب آقای دکتر احمدوند معاونت ستاد نانو فناوری جمهوری اسلامی ایران؛
این دیدار که روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ در دفتر شبکه صورت گرفت، ضمن معرفی ظرفیت های شبکه و ستاد در حوزه علم و فناوری در جهان اسلام، مقرر شد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و مقطع دار در زمینه نانو فناوری و تجهیزات مرتبط با این حوزه، همکاری مشترک با شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با استفاده از ظرفیت شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی صورت پذیرد.
همچنین مشارکت در تجاری سازی دانش، فناوری و محصولات دانش بنیان و تبادل آن بین کشورهای اسلامی از دیگر محورهای مورد توافق بود.
شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام دارای اعتبار، ظرفیت و ارتباطات مهم بین المللی بویژه در جهان اسلام است که میتواند در مدیریت محتواهای موجود در حوزه نانو فناوری، دانش و فناوری های نوین اقدامات اثر گذار با استفاده از ظرفیت های فراوان این ستاد و اعضای فعال آن انجام دهد.