دیدار با دکتر عراقچی معاون محترم سیاسی وزیر امور خارجه

برگزاری جلسه با دکتر عراقچی معاون محترم سیاسی وزیر امور خارجه؛
در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در خصوص شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام، مقرر شد، تفاهم نامه ای مشترک بین وزارت امور خارجه و شبکه منعقد گردد و این وزارتخانه حمایت های لازم را برای تحقق علم و فناوری هوشمند در جهان اسلام انجام دهند.
دکتر عراقچی نیز ضمن تجلیل از اقدامات مهم شبکه، این شبکه را فرصتی بسیار مهم و راهبردی برای اثرگذاری در جهان اسلام عنوان نمودند و برای تیم این شبکه آرزوی موفقیت داشتند.